Email nội bộ
Video
  • Long Phu Intro 2013
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
0497144
Hôm nay:8
Hôm qua:190
Tất cả:497144
Đang trực tuyến:7
VL26-10 (26% đạm 10 li)
 
Thành phần Tỷ lệ
 Protein tối thiểu (%) 26 
 Béo tối thiểu (%)  5 
 Xơ tối đa (%)  
 Can xi tối đa (%)
 Phospho tối đa (%)  1 
 Độ ẩm tối đa (%)  11 
 Năng lượng kcal/kg 2400