Email nội bộ
Video
  • Long Phu Intro 2013
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt truy cập
0530958
Hôm nay:83
Hôm qua:236
Tất cả:530958
Đang trực tuyến:22
VL32-3 (30% đạm 3 li)
 
Thành phần Tỷ lệ
 Protein tối thiểu (%) 30 
 Béo tối thiểu (%)  5 
 Xơ tối đa (%)  
 Can xi tối đa (%)
 Phospho tối đa (%)  1 
 Độ ẩm tối đa (%)  11 
 Năng lượng kcal/kg 2600